Monday, November 30, 2015

සූරා මුහම්මද් (අදියරය: 47 පදය​: 35)


ඔව් කම්මැලි නම් තමයි, ඒකයි පිළිතුරු දෙන්න තරමක් කල් ගත්තේ.......මට පහසු කරන්න සබැඳියාවන් ලබා දීම ගැන ඔබට ස්තූතියි.


*මේ ඔබ ලබා දුන් පළමු කුර්-ආන් වැකියයි එය ඔබ තේරුම් ගත් ආකාරයයි. 


http://corpus.quran.com/translation.jsp?chapter=47&verse=35

//මෙන්න ඔබේ මුලික ප්‍රශ්නයට පිළිතුර මුස්ලිම් ජාතිකයන් සාමය සදහා ඉදිරිපත් වියයුත්තේ ඔවුන් දුර්වල ස්ථානයක සිටිනවානම් පමණයි ඔවුන් බලවත්නම් 
සාමය උවමනා නොකරයි.//

මේ ඔබ ලබා දුන් කුර්-ආන් 47:35 චේදයේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනයන් කිහිපයක් හා හැකි අයුරින් මා කල සිංලයට පරිවර්තනයන් 

Sahih International: So do not weaken and call for peace while you are superior; and Allah is with you and will never deprive you of [the reward of] your deeds.  තවද, අල්ලාහ් ඔබ සමඟ වන අතර​ කිසිවිටකත් ඔබේ කර්මයන් සඳහා වූ ( පරිදාන ) අහිමි නොකරයි​; එම නිසා, ඔබ උසස්ව​ සිටින තාක්කල් දුර්වල වී සාමය සඳහා ඇරයුම් නොකරන්න, 

Pickthall: So do not falter and cry out for peace when ye (will be) the uppermost, and Allah is with you, and He will not grudge (the reward of) your actions. තවද, අල්ලාහ් ඔබ සමඟ වන අතර​ ඔබගේ කර්මයන් සඳහා වූ ( පරිදාන ) දීම ඔහුට අසතුටක් වන්නේද නැත​; එම නිසා, තා ( නියතවම​ ) සිටින්නේ උසස්ම තත්වයක නිසා පැකිලමින් සාමය සඳහා පිංසන්ඩු නොවන්න​​.

Yusuf Ali: Be not weary and faint-hearted, crying for peace, when ye should be uppermost: for Allah is with you, and will never put you in loss for your (good) deeds. අල්ලාහ් ඔබ සමඟ නිසාද​, ඔබගේ (යහපත් ) කර්මවලට ඔබව​ අලාභයට පත් නොකරන නිසාද​; තා නියතවම සිටින්නේ උසස්ම තත්වයක නිසා,  වෙහෙස වී බියසුලු සාමය සඳහා පිංසන්ඩු වෙන්න​ අවශ්‍ය නැත​.

Shakir: And be not slack so as to cry for peace and you have the upper hand, and Allah is with you, and He will not bring your deeds to naught.  තවද, ඔබ සමඟ අල්ලාහ් සිටින නිසාද​, ඔහු ඔබගේ කර්මයන් ශූන්‍ය නොකරන නිසාද​, සාමය අයාගෙන ලිහිල් නොවන්න​, ඔබ සිටින්නේ උසස් තැනකය​​.

Muhammad Sarwar: Do not be weak hearted and do not appeal for an (unjust) settlement; you have the upper hand. God is with you and He will never reduce the reward for your deeds. දෙවියා ඔබ සමඟද, ඔබගේ කර්මයන්  වෙනුවෙන් පරිදාන ඔහු කිසිවිටක අඩු නොකරන බැවින්ද, හදවත දුබල කරගෙන ( අසාධාරණ ) ගිවිසුමකට​ ආයාචනා නොකරන්න​​.

Mohsin Khan: So be not weak and ask not for peace (from the enemies of Islam), while you are having the upper hand. Allah is with you, and will never decrease the reward of your good deeds. අල්ලාහ් ඔබ සමඟ, ඔබේ යහපත් කර්මයන්වල​ පරිදාන කිසිවිටක නොපිරිහෙනද, නිසාවෙන්, ඔබ උසස් තත්වයක සිටින තාක්කල්  දුබල වී සාමය සඳහා ( ඉස්ලාමයේ සතුරන් වෙතින්  ) ආයාචනා නොකරන්න   

Arberry: So do not faint and call for peace; you shall be the upper ones, and God is with you, and will not deprive you of your works. තවද​, දෙවියා ඔබ සමද​, ඔබගේ කාර්‍යයන්වලට අහිමි වන්නේ​ නැතිබැවින් බියසුලු වී සාමය ආයාචනා නොකරන්න; ඔබයි උසස්


 කෙටි පැහැදිලි කිරීමක්,

වාක්‍ය 38 කින් සමන්විත මෙම සූරාව ( චේදය ) ප්‍රකාශ වුනේ මක්කාවේ සිටි මුස්ලිම්වරුන් මදීනාවට සංක්‍රමනය වීමෙන් අනතුරුවත්, විරුද්දවාදීන්ගේ හිරිහැර නොනැවතී ඇති අවස්තාවකයි. 'කුරයිෂ්' සතුරන්ගේ අඩතෙට්ටම් උග්‍ර වීමෙන්, ඔවුන් අපහසුතාවයට පත්ව ඇති මොහොතකයි. ඒ, මුස්ලීමුන් මුහුන දුන් ප්‍රතම යුද්දය වන බද්ර් යුද සමයයි. එසේනම්මෙම සූරාව ප්‍රකාශ වී ඇත්තේ අනර්තකාමී පරිසරයක් තුල දුෂ්කරතාවයෙන් පෙලෙන පිරිසක් වෙනුවෙනි. මෙම කුර්-ආන් වැකියෙන් කියවෙන්නේ, දුෂ්කරතා ඇති කරන​ සතුරෙක් සමඟ ඇති කර ගන්න නියමිත​/අපේක්‍ෂිත යම් ගිවිසුමක දි වග බලා ගත යුතු ආකාරයක් මිස, සාමාන්‍ය වාතාවරණයක දී සාමාන්‍ය කෙනෙක් හෝ පිරිසක් සමඟ හැසිරිය යුතු ආකාරයක් ගැන​ නොවෙයි. 

මෙම චේදය මුල සිට අවසානය දක්වා එකිනෙක කියවගෙන ගියා නම් මේ 35 වෙනි වාක්‍යය එතරම් බරපතලව දැනෙන එකක් නැති අතර​ ප්‍රකාශ වූ අවස්තාවේ තිබූ පසු බිම නොබලා එම වාක්‍යය පමනක් ඉස්මතුගෙන බැලුවා නම් සමහර විට එහි වැරද්දක් දකින්නත් පුළුවන්.

බද්ර් යුද්දයේ දී  පිරිස් බලය​, ආවුද, ප්‍රවාහන පහසුකම් වැනි සෑම අතින්ම යුදමය වශයෙන් මුස්ලිම්වරු දුර්වල ස්තානයකයි සිටියේ. https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Badr මෙම සූරාව බද්ර් යුද්දය තවමත් ක්‍රියාකාරී නොවී ආරම්භක මට්ටමේ පවතින කාල වකවානුවේ ප්‍රකාශ වී ඇති බව කියවෙන සුළු තොරතුරක් http://englishtafsir.com/Quran/47/index.html 

මේ චේදය තුලින් අල්ලාහ් අමතන්නේ ලෞකිකව දුර්වල සිටින පිරිසකටයි. එයින් අල්ලා කියා පාන්නේ ඔබ ශක්තිමත් නිසා 'ඔබ උසස්, එනිසා සාමයට නොයන්න​' ලෙස නොවෙයි, මා ඔබ සමඟ සිටින නිසා ඔබ උසස්, එනිසා ඔවුන්ට බිය වී සාමයට නොයන්න' ලෙසයි

ඔබේ දෙවෙනි කුර්-ආන් වැකියට පිළිතුරක් ලියන්න සතියක් විතර කල් දෙන්න, අනික ඔක්කෝම මේකේ ලියන්න ගියොත් හැතැම්මක් විතර දිග යයි, ඒකෙන් මාතලං ආයේ මේකට මාව වද්ද ගන්නෙත් නැති වෙයි.

 ඔබට ස්තූතියි.....